دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ویژه

سخن آغازين

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

وبسایت رسمی گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

وبسایت رسمی گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی راه اندازی شد. همکاران محترم می‌توانند با استفاده از این وبسایت به منابع آموزشی و دستورالعمل‌های مربوطه دسترسی داشته باشند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.