دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ویژه

سخن آغازين

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

دهه فجر مبارک

وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش میرسد، گویی شهیدانندکه آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار وتذکر و بیداری

تعاریف ومفاهیه پایه

اندازه گیری⇐

فرایندی که تعین میکند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.(سیف1394)

آزمون عملکردی چیست؟

آزمون عملکردی چیست ؟

ژندایک و همکاران (1991) آزمون عملکردی آزمون بسیار معتبری است که تاکید بر فرایندهای یادگیری فراگیر در سطوح مختلف تحصیلی دارد .

استفاده از این شیوه سنجش دانش آموزان بسیار تازه است. (بیشتر…)

عناصر مختلف یک تکلیف که باید کنترل شود

  1. زمان:میزان زمانی که طول میکشد دانش آموز یک تکلیف را انجام دهد(شامل کوتاه مدت وبلند مدت)
  2. تکلیف فردی ،گروهی یا ترکیبی از هر دو
  3. فرایند یا فراورده یا هر دو سنجیده می شود.
  4. ساختار تکلیف(بازدید بدون ساختار یا بسته بودن وسازماندهی شده تکلیف)
  5. سطح شناختی تکلیف
  6. درجه سختی تکلیف که با سطح شناختی مرتبط است اما یکی نیست که 2 نکته درجه سختی را مشخص میکند یکی محتوا دوم پیش پیش زمینه وتجربه دانش آموز وخود تکلیف

ص 60 تا 76

کتاب سنجش عملکرد ترجمه دکتر نادعلی پور

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.