دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در سپتامبر 2018

گراميداشت آغاز سال تحصيلي98-97وهفته دفاع مقدس ومحرم حسيني(ع)

باز بوي ماه مهر اما اين بار با رنگ وبوي عاشورايي ،با ترنم ايثار ،شهادت ، عزت وشكوه آزادگي

كه نويد سال تحصيلي پربركت براي تعليم وتربيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارد.

با آرزوي سالي سرشار از موفقيت هاي بيشمار براي همكاران و توفيق روز افزون خدمتگزاري

براي همگان در اين مسير پرفراز ونشيب ،سلامتي وسربلندي فرد فرد عزيزان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.