دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در اکتبر 2018

سخن آغازين

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

وبسایت رسمی گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

وبسایت رسمی گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی راه اندازی شد. همکاران محترم می‌توانند با استفاده از این وبسایت به منابع آموزشی و دستورالعمل‌های مربوطه دسترسی داشته باشند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.