دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در فوریه 2019

طراحی تکلیف سنجش عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

داوری آنلاین فراخوان در سه مرحله صورت میگیرد
✅ مرحله اول
داوری از طریق ۵ نفر اول اعضای گروه الفبای سنجش و ارزشیابی آموزشی که اعلام آمادگی نمایند
اعلام آمادگی از طریق آیدی @naghshiiin

✅ مرحله دوم
داوری از طریق راهبران استانی دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی

✅ مرحله سوم
داوری اعضای دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی

زمان داوری
دوشنبه مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۲۱

با ما همراه باشید در 👇👇👇
گروه الفبای سنجش و ارزشیابی آموزشی

https://t.me/joinchat/BkTYXEKKgMb8_wW-TxZRNA

دهه فجر مبارک

وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش میرسد، گویی شهیدانندکه آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار وتذکر و بیداری

پوسته Mission News توسط Compete Themes.