دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در آوریل 2019

علمی_آموزشی

بلوم  معتقد است اگر معلم خودش نتواند هدف آموزش خود را به شکلی دقیق وشفاف  برای خود تعریف کند ،به احتمال زیاد دانش آموز و دانشجو ی او هم ،نهایتا نمی توانند دستاورد خاصی از درس وآموزش او را به زندگی واقعی_در بیرون فضای آموزش_منتقل کنند

اینفوگرافی نوین از چگونگی طراحی آموزش

اینفو گرافی نوین از چگونگی طراحی آموزش (طرح درس نویسی )برگرفته از کتاب <چگونه طراحی آموزشی متمایز در کلاس درس داشته باشیم؟> تامیلسون 2017

همکاران دوره اول ودوم متوسطه چنانچه کاندیدای شرکت در جشنواره نوآوری آموزشی وجشنواره الکوهای تدریس هستند این ایده جدید می تواند مزیت رقابتی انها رادر سطح کشوری محسوب گردد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.