دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “عمومي”

اینفوگرافی نوین از چگونگی طراحی آموزش

اینفو گرافی نوین از چگونگی طراحی آموزش (طرح درس نویسی )برگرفته از کتاب <چگونه طراحی آموزشی متمایز در کلاس درس داشته باشیم؟> تامیلسون 2017

همکاران دوره اول ودوم متوسطه چنانچه کاندیدای شرکت در جشنواره نوآوری آموزشی وجشنواره الکوهای تدریس هستند این ایده جدید می تواند مزیت رقابتی انها رادر سطح کشوری محسوب گردد.

سخن آغازين

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.